Dlaczego firma ELEPROJECT projektuje elektronikę w programie Altium Designer


Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się projektować elektronikę w Altium Designer była wartość użytkowa projektów wykonanych w tym środowisku. Co to oznacza?
Fakt, że środowisko to pozwala wygenerować różnoraką dokumentację techniczną do projektu, export do innych programów EDA, oraz umożliwia przenośność pomiędzy wersjami, sprawia, że stopień użyteczności produktu, którym jest projekt w Altium jest bardzo duży.
Jest to szczególnie cenne dla posiadacza projektu, czyli np. klienta, w sytuacji gdy potrzebuje zmodyfikować powstały kiedyś projekt, lub przenieść projekt do innego środowiska projektowego, albo gdy zaistnieje potrzeba wygenerowania plików, których dotychczas nie wykorzystywał. Nie trzeba wtedy projektować urządzenia na nowo - wystarczy włączyć projekt w Altium i skorzystać z jego bogatej funkcjonalności.


Kolejnym powodem dla, którego używamy Altium, jest popularność tego środowiska. Po raz kolejny sprawia to, że projekty wykonane w tym programie mają dużą wartość użytkową, gdyż mogą być edytowane przez wielu posiadaczy Altium zarówno w kraju jak i na całym świecie.


Bardzo ważną właściwością dla nas, jest to, że Altium jest zunifikowanym programem. Oznacza, to że wszystkie prace, niezależnie nad jakim plikiem, wykonywane są w jednym środowisku. Nie trzeba otwierać dodatkowych modułów dla każdego rodzaju pliku - wszystko jest w jednym miejscu. Sprawia to, że projektowanie elektroniki w Altium jest przyjemnością.


Nie bez znaczenia jest dla nas dostęp do materiałów szkoleniowych i bibliotek do Altium. Posiadając konto na
Altium Live ma się dostęp do dużej ilości informacji, pozwalających uczyć się obsługi tego środowiska, np. w postaci filmów. Jest tam także m.in. forum użytkowników, pozwalające rozwiązywać napotkane problemy.


Wszyscy mają dostęp do strony Altium Wiki, która jest bogatym źródłem pomocy. Znajduje się tutaj duża ilość instrukcji do środowiska Altium.


Więcej na temat tego profesjonalnego i zaawansowanego środowiska można znaleźć na stronie
www.

 
Home Altium
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości